مرور رده

دیتالاگر

در عصر کنونی پیشرفت تکنولوژی و علم، اندازه‌گیری و کنترل دما یکی از جنبه‌های حیاتی در بسیاری از صنایع و برنامه‌های فناورانه محسوب می‌شود . حال می خواهیم بداتیم برای این کار گِیج دما یا دیتالاگر بخریم؟ کدامیک کاربردی تر است و امکانات بهتری در اختیار ما قرار می دهد. گِیج (gauge) دما : دستگاهی…
ادامه مطلب ...