مقدمه: هنگامی که صحبت از ذخیره سازی  شیر داخل مخازن می‌شود دیتالاگر  دما می‌تواند تجهیزی مهم از مخازن حمل شیر باشد.  مخازن حمل شیر در اندازه‌ها، شکل‌ها و مواد مختلفی تولید می‌شوند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شیر را سالم، بهداشتی و دست نخورده نگه دارند ولی تغییرات دما در زمان جابجایی می تواند…
ادامه مطلب ...