مرور برچسب

کنترل رطوبت گلخانه

دیتالاگر ثبت دما و رطوبت آزمایشگاهی دارستان صنعت دیتالاگر و ثبات دما و رطوبت ویژه آزمایشگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت آزمایشگاهی ، دیتالاگر آزمایشگاهی یا ثبت کننده (داده بردار) یک دستگاه الکترونیکی برای ذخیره ی داده های اندازه گیری شده به وسیله ی خود یا دستگاه خارجی در طول زمان است. این دستگاه نمونه…
ادامه مطلب ...