مرور برچسب

چرخه سرد

دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت آزمایشگاه برای خرید دستگاه ثبت کننده دما و رطوبت دارستان صنعت با شماره ۷۹۰۱-۷۰۱-۰۹۱۲ تماس بگیرید ارسال وضعیت دما و رطوبت با پیامک در صورتی که دما یا رطوبت از رنج و بازه تعریف شده در سیستم بالا یا پایین بیایید، علاوه بر هشدار محیطی، سیستم بصورت خودکار اقدام به ارسال…
ادامه مطلب ...