مرور برچسب

چرخه سرد

ثبت دما و رطوبت در بیمارستان‌ها از الزامات اعتبار بخشی است. میزان درجه حرارت و رطوبت برخی مکان‌ها مانند داروخانه و بانک خون و سردخانه و آزمایشگاه و انبار و آشپزخانه باید همواره پایش و رصد شود. پایش دما و رطوبت و اعلان قطع و وصل برق . این سیستم مانیتورینگ دارای سنسورهای برای پایش دما و رطوبت است و…
ادامه مطلب ...