مرور برچسب

همه واکسن ها باید در درجه حرارت صحیح به شرح ذیل نگهداری شوند

مقدمه: کارکنان مسئول در مراکز بهداشت باید درجه حرارت صحیح نگهداری هر واکسن، حلال و ترکیب آن­ها را بدانند و نسبت به تهیه ثبات دما یخچال نگهداری واکسن اقدام نمایند. این آگاهی برای هر نوع واکسن یا فرآورده ای که در زنجیره سرما نگهداری می شود، حتی اگر جزو برنامه جاری ایمن سازی کودکان هم نباشد، الزامی…
ادامه مطلب ...