مرور برچسب

دمای سالن پرورش قارچ

نقش کنترل دمای سالن پرورش قارچ در تولید بیشتر قارچ دکمه‌ای دما در پرورش قارچ دکمه ای  اهمیت دما  تولیدکنندگان حرفه‌ای پرورش قارچ معتقد هستند که دما مهم‌ترین عامل در پرورش قارچ دکمه‌ای است. درجه حرارت مطلوب برای رشد قارچ دکمه‌ای ۲۳-۲۵ درجه سانتی گراد است، دماهای کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد منجر به…
ادامه مطلب ...