پایش دما و رطوبت در آزمایشگاه خاک و بتن

دما و رطوبت در آزمایشگاه خاک و بتن باید در دوره‌های زمانی منظم پایش گردد.

مانیتورینگ دما و رطوبت در آزمایشگاه خاک و بتن

دستگاه دیتالاگر حوضچه نمونه بتن
دستگاه ثبت دما برای حوضچه نگهداری نمونه بتن

طبق استاندارد ۱۷۰۲۵ لازم است تا میزان دما و رطوبت در آزمایشگاه های بتن پایش گردد.

فروش و نصب دیتالاگر ثبت دما و رطوبت، برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با شماره ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ تماس بگیرید

برای مانیتورینگ میزان دما در آزمایشگاه بتن لازم است تا از دیتالاگر ثبت دما استفاده شود. برای پایش دما در محیط آزمایشگاه و بویژه در حوضچه نگهداری نمونه.

سنسور ثبت دما
سنسور ثبت دما غلاف بلند ویژه حوضچه نگهداری نمونه بتن

دیتالاگر برای ثبت دما در حوضچه نمونه بتن

برای ثبت دما در حوضچه‌های نمونه بتن لازم است از دیتالاگر مدل DS81 استفاده شود.

دیتالاگر مدل DS81 دارای ۴ سنسور است که هر سنسور دارای غلافی سی سانتی متری است که بتواند درون آب حوضچه قرار گیرد.

این سنسورها بصورت جداگانه میتوانند میزان دما در هر حوضچه را نشان دهند.

دیتالاگر حوضچه نمونه بتن
دیتالاگر برای حوضچه نمونه بتن

فروش و نصب دیتالاگر ثبت دما و رطوبت، برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با شماره ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ تماس بگیرید

دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت میتواند مقادیر دما را بصورت گراف و جدول بصورت مستند ارائه دهد.

ترمومتر دیجیتالی حوضچه نمونه
ترمومتر حوضچه نمونه بتن

 

گراف دمایی دیتالاگر
گزارش گیری از دستگاه دیتالاتگر ثبت دما و رطوبت

استاندارد ۱۷۰۲۵ و ترمومتر دیجیتالی دارستان صنعت

ثبت دما و رطوبت
ثبت دما و رطوبت مطابق استاندارد ۱۷۰۲۵

سنسور دما در آزمایشگاه خاک و آزمایشگاه بتن

دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت مدل DS81 داری ۴ سنسور است که برای ساخت این سنسور از حسگر دالاس استفاده شده است.

سنسور دالاس از بهترین سنسورهای دما در بازار ایران است.

سنسور دالاس
سنسور دالاس دیتالاگر

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.