مرور برچسب

Datagram sazkirin

ثبت دما در آزمایشگاه مصالح ساختمانی و آزمایشگاه بتن دستگاه دیتالاگر و ثبات دمای ویژه آزمایشگاه بتن و آزمایشگاه مصالح ساختمانی ، ثبت طولانی مدت دما با قابلیت ارسال پیامک و گزارشگیری دوره ای. دستگاه ثبت دما ویژه آزمایشگاه بتن و حوضچه نمونه بتن دستگاهی کاربردی جهت ثبت دما می باشد. این دستگاه قابلیت ثبت…
ادامه مطلب ...