مرور برچسب

یخ خشک

کول باکس حمل خون مجهز به دیتالاگر ثبت دما حمل و نقل ایمن خون و فرآورده های خونی، یکی از مراحل مهم برای حفظ کیفیت خون مورد نیاز بیماران می باشد و شامل ارسال آن از پخش خون به بانک خون بیمارستان ها می باشد. حتما بخوانید:  از استانداردهای حمل خون و فرآورده‌های خونی چه می دانید؟ شرکت دارستان صنعت نیکان…
ادامه مطلب ...