مرور برچسب

گلخانه

تنظیم دما و رطوبت گلخانه همانطوری که  اکثر کشاورزان میدانند نباتات برای رشد و نمو به درجه حرارت مناسب نیاز دارند. درجه حرارت یکی از فاکتور های اولیه است که سرعت رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد. درجه حرارت منظم در داخل گلخانه در جریان فصل های مختلف می‌تواند به بازدهی بیشتر و بهتر بیانجامد در صورتی…
ادامه مطلب ...