مرور برچسب

کمپین حمایتی

کمک به مراکز درمانی سرطان همه می‌دانیم سرطان علاوه بر درد و رنج هزینه‌های زیادی هم دارد. داروهای درمان سرطان بسیار گران هستند و بیشتر آنها نیز باید در شرایط خاصی نگهداری شوند. شرایط نگهداری داروهای درمان سرطان اکثر داروهای سرطانی باید در شرایط دمایی خاصی نگهداری شوند و از آنجایی که این داروها بسیار…
ادامه مطلب ...