مرور برچسب

پارامترهای موثر در گلخانه

نظارت 24 ساعته بر دما و رطوبت گلخانه برای اینکه بهره‌وری گلخانه به حداکثر بازدهی خود برسد باید میزان دما و رطوبت محیط گلخانه همواره در شرایطی کنترل شده باشد. شرایط کنترل شده دما و رطوبت گلخانه یعنی اینکه میزان و و رطوبت گلخانه در 24 ساعت شبانه روز و در هفت روز هفته تحت نظرات و کنترل باشد. برای اینکه…
ادامه مطلب ...