مرور برچسب

هوشمند سازی گلخانه

سنسور دما و رطوبت گلخانه کاشت و فروش محصولات کشاورزی خارج از فصل و در گلخانه یکی از پر درآمدترین فعالیت های کشاوری می‌باشد. متغیر و پارامترهای مهمی برای گلخانه وجود دارد. پارامترهایی مانند: نور رطوبت دما  و... کنترل میزان حرارت و رطوبت گلخانه یکی از تاثیرگذارترین پارامترهای است که در یک گلخانه ی خوب…
ادامه مطلب ...