مرور برچسب

هشدار دما و رطوبت

دستگاه دیتالاگر ثبت رطوبت ساخت شرکت دارستان صنعت دستگاه دیتالاگر ثبت رطوبت دارستان صنعت محصولی است کاربردی برای هرجایی که بررسی رطوبت مهم است. در برخی محیط ها پایش رطوبت مهم است. مکان هایی مانند اتاق سرور در اتاق سرور میزان رطوبت باید در وضعیتی نرمال و کنترل شده باشد. چون اگر رطوبت زیاد باشد به…
ادامه مطلب ...