مرور برچسب

محل نگهداری لوازم آرایشی

انبار نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی به دلیل حساسیت بالایی که در مصرف این مواد وجود دارد باید همواره در شرایط مطلوبی از نظر دما و رطوبت باشد. پایش و مانیتورینگ دما و رطوبت انبار نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی برای اینکه از بی نظمی احتمالی انبار مواد آرایشی آگاه باشیم، باید از دستگاهی استفاده کنیم که…
ادامه مطلب ...