مرور برچسب

فیلم آموزشی اپلیکیشن ثبت دما و ثبت رطوبت دارستان صنعت

اپلیکیشن ثبت دما و ثبت رطوبت دارستان صنعت اپلیکیشن ثبت دما و ثبت رطوبت فیلم آموزشی نحوه کار با اپلیکیشن ثبت دما و ثبت رطوبت دارستان صنعت. با استفاده از این اپ میتوان براحتی از سامانه های ثبت دما و ثبت رطوبت گزارش تهیه نمود. فیلم آموزشی اپلیکیشن ثبت دما و ثبت رطوبت دارستان صنعت شرکت دارستان…
ادامه مطلب ...