مرور برچسب

فریزر منفی هشتاد

دستگاه دیتالاگر ثبت دمای قیر یکی از پارامترهای مهم در مورد حمل و انبارداری قیر دمای این ماده گران قیمت است. دمای حمل قیر در هنگام حمل و نقل بسیار مهم است بخصوص هنگام تخلیه قیر از تانکر حمل قیر. اگر دمای قیر در هنگام جا به جایی کاهش یابد هم در کیفیت قیر تاثیر منفی دارد و هم در روند تخلیه قیر از مخزن…
ادامه مطلب ...