مرور برچسب

شرایط محیطی اتاق سرور

با استفاده از دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت مدل DS83 با استفاده از دستگاه دیتالاگر داریتان، میتوان میزان دما و رطوبت اتاق سرور پایش نمود. این دیتگاه ضمن پایش و مانیتوئرینگ دما و رطوبت اتاق سرور امکان سنجش قطع و وصل برق را نیز دارد. پایش شرایط محیطی اتاق سرور و دیتاسنتر ترمومتر دارستان امکان تهیه…
ادامه مطلب ...