مرور برچسب

سیفتی باکس دارستان صنعت

کول باکس پزشکی ویژه حمل خون و فرآوردهای خونی حمل و نقل ایمن خون و فرآوردهای خونی یکی از مهمترین و حیاتی ترین کارهایی است که در بخش درمان باید به آن پرداخت. طبق استاندارهای حمل خون و فرآورده‌های خونی، خون باید در شرایطی خاص و در دمایی معین و خاص از انتقال خون و بانک خون به بیمارستان و یا مکانی که به…
ادامه مطلب ...