مرور برچسب

سیستم کنترل و مانیتورینگ

دستگاه ثبت دما و رطوبت مرغداری ساخت ایران برای اینکه در طول دوره پرورش مرغ و ماکیان و پرندگان، در بهترین حالت از نظر بهره وری و سلامت باشند باید میزان دما و رطوبت سالن پرورش ماکیان در حالتی استاندارد و کنترل شده باشد. کنترل و پایش دقیق دمای محیط مرغداری‌ها و سالن‌های پرورش ماکیان، از اهمیت ویژه‌ای…
ادامه مطلب ...