مرور برچسب

سیستم هشدار دمایی

کنترل و مانیتورینگ یخچال دارویی داروخانه یکی از مشکلات بوجود آمده دریخچال ها کاهش برودت و یا افزایش دما است که به خاطر از کار افتادن کمپرسورهای سرما ساز رخ می دهد این اتفاق در صورتی که به سرعت جلوگیری نشود باعث فساد تمامی مواد داخل یخچال با ارزش بسیار زیاد خواهد شد برای جلوگیری از این اتفاق می توان…
ادامه مطلب ...