مرور برچسب

سیستم هشدار اتاق سرور

دستگاه کنترل شرایط محیطی اتاق سرور بررسی مداوم و دقیق شرایط محیطی اتاق سرور با دیتالاگر دارستان صنعت در اتاق های سرور و هر اتاق امن دیگری بدلیل حساسیت موجود می بایست فاکتور های شرایط پیرامونی مانند دما ، رطوبت، برق شبکه، و ... موارد دیگر مورد پایش و بررسی و نظارت مداوم و همیشگی  قرار گیرند تا در…
ادامه مطلب ...