مرور برچسب

سیستم مدیریت دما

ترمومتر سردخانه امروزه استفاده از سردخانه در نقاط مختلف جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از سردخانه‌ها در صنایع مختلفی کاربرد دارد. از جمله مراکزی که از سردخانه استفاده می‌کنند مراکز نگهداری گوشت قرمز مراکز نگهداری گوشت مرغ مراکز نگهداری ماهی منجمد مراکز نگهداری میوه انبارهای مواد غدایی…
ادامه مطلب ...