مرور برچسب

سردخانه رستوران

ثبت دمای سردخانه رستوران با دستگاه دیتالاگر دارستان صنعت نیکان سردخانه و یخچال فریزر  از حیاتی ترین و مهمترین تجهیزات موجود در رستوران ها و سالن های غذاخوری هستند. وجود سردخانه و انبار نگهداری مواد غذایی برای یک رستوران بسیار مهم است و همواره باید مورد توجه باشد. ثبات دمای داروخانه سردخانه رستوران…
ادامه مطلب ...