مرور برچسب

سامانه برخط

سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت با قابلیت گزارشگیری آنلاین و برخط. برای پایش و ثبت دما به صورت برخط و آنلاین نیاز است از سایستمی استفاده شوده که علاوه بر ثبت دقیق دما و رطوبت بتوان با سهولیت از آن گزارشگیری مستندی داشت. در برخی از مکان ها نیاز است تا با استفاده از دستگاهی بصورت همیشگی میزان دما و رطوبت…
ادامه مطلب ...