مرور برچسب

دما و رطوبت استاندارد مرغداری

دما و رطوبت استاندارد مرغداری دما و رطوب یکی از مهمترین پارامترهای حیاتی در سالن های پرورش طیور و مرغداری است. هنگام پرورش ماکیان بسیار تاکید شده است که از استرس دمایی و رطوبتی به طیور و مرغ ها جلوگیری شود. بویژه به استرس دمایی و تغیرات ناگهانی دما، استرس دمایی حتی می‌تواند باعث تلف شدن و مرگ طیور و…
ادامه مطلب ...