مرور برچسب

دما نگار

دستگاه دیتالاگر دما و رطوبت سالن پرورش قارچ دارستان صنعت کنترل دما و کنترل رطوبت سالن پرورش قارچ یکی از مهمترین پارامتر ها و عوامل بهره‌وری در سالن های پرورش قارچ می باشد. حتما بخوانید: دیتالاگر ثبت دمای یخچال فریزر آزمایشگاهی لزوم مانیتورینگ دقیق دما و رطوبت سالن پرورش قارچ    کنترل و مانیتورینگ…
ادامه مطلب ...