مرور برچسب

دمای کشتی

دیتالاگر ثبت دما و ثبت رطوبت یخچال دارویی لزوم استفاده از یک سیستم خنک کننده برای نگهداری انبارها و مراکز نگهداری دارو برهیچ کس پوشیده نیست اما اگر سیستم خنک کننده به دلایلی کار خود را به درستی انجام ندهد چگونه میتوان به آن رسیدگی کرد و عیب آن را برطرف نمود؟! برای این مهم میتوان از یک سیستم ثبت دما…
ادامه مطلب ...