مرور برچسب

دمای سالن تولید

ترموگراف آنلاین دارستان صنعت ترموگراف/Thermograph ترموگراف دما و رطوبت و یا ثبت کننده دما و رطوبت دستگاهی است بوسیله حسگرهای داخلی و یا سنسورهای خارجی تغییرات دمائی و رطوبت را در بازه زمانی معین اندازه گیری، نمایش و ذخیره می کند. از ترموگراف دما و رطوبت در داروخانه ها، سردخانه ها، گلخانه ها، سیستم…
ادامه مطلب ...