مرور برچسب

دمای انکوباتور آزمایشگاهی

دمای انکوباتور آزمایشگاهی انکوباتور دستگاهی است که محیط مناسب برای کشت نمونه های آزمایشگاهی را فراهم می‌کند. در دستگاه انکوباتور شرایط محیطی برای کشت و رشد و زنده ماندن سلول‌ها یا میکروب‌ها فراهم است. با استفاده از این دستگاه میتوان نمونه های آزمایشگاهی را رشد داد. دستگاه ثبت دما و رطوبت انکوباتور…
ادامه مطلب ...