مرور برچسب

دمانگار سبک

دستگاه پرتابل اندازه گیری استرس حرارتی دارستان صنعت دستگاه ثبت استرس دمایی و استرس گرمایی ایرانی ساخت شرکت دارستان صنعت نیکان با نام تجاری Loggino. برای خرید دستگاه ثبت کننده دما و رطوبت دارستان صنعت با شماره ۷۹۰۱-۷۰۱-۰۹۱۲ تماس بگیرید دیتالاگر پرتابل لاگینو دارای باطری داخلی و همچنین حافظه داخلی…
ادامه مطلب ...