مرور برچسب

دستگاه ثبت دما

مقدمه: اداره دامپزشکی کل کشور در خصوص رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی ،قوانینی را جهت ثبت دمای محیطهای نگهداری فراورده های دامی تدوین کرده است پس نیاز به دیتالاگری براساس استانداردهای اداره دامپزشکی را داریم.شرکت دارستان صنعت سعی کرده با رعایت قوانین اداره دامپزشکی دیتالاگری را تولید نماید که نیازهای…
ادامه مطلب ...