مرور برچسب

دستگاه ثبت دما و ثبت رطوبت سالن پرورش قارچ خوراکی

دستگاه ثبت دما و ثبت رطوبت سالن پرورش قارچ خوراکی کنترل  و تنظیم دما و رطوبت محیط در واقع مهمترین مواردی است که در سالن های کشت و پرورش قارچ خوراکی مورد توجه قرار میگیرد. رشد و نمو قارچ در یک بازه دمایی و رطوبتی مشخص صورت می پذیرد و در یک دما و رطوبت خاص سرعت بسیار بالاتری دارد و تمامی تولید کننده…
ادامه مطلب ...