مرور برچسب

دامپزشکی

میزان درجه حرارت یخچال های در آزمایشگاه های دام پزشکی باید پایش و ثبت گردند. با نصب دستگاه دیتالاگر 4 سنسوره ثبت دما میتوان میزان 4 یخچال را بصورت مجزا و هم زمان مانیتور نمود. در صورت بروز مشکل نیز دستگاه به مسولین مربوطه بصورت پیامکی و همچنین تماس تلفنی اطلاع می دهد. دیتالاگر و ثبات دارستان صنعت…
ادامه مطلب ...