مرور برچسب

جعبه حمل واکسن مجهز به دیتالاگر دما

دما و رطوبت بانک خون بانک خون برای نگهداری خون و فرآورده های خونی می باشد. تجهیزات بانک خون بانک خون دارای تجهیزات متعددی که از جمله این تجهیزات میتوان به یخچال فریزر بن ماری شیکر اشاره نمود. میزان دما و رطوبت این دستگاه ها باید بطور همیشگی مورد رصد و پایش قرار گیرند. چگونه دما و رطوبت بانک خون را…
ادامه مطلب ...