مرور برچسب

ترمومتر دیجیتالی

ترمومتر دیجیتالی برای ثبت دما و همچنین رطوبت یکی از الزامات قانونی برای راه اندازی و گرفتن مجوز داروخانه‌ها است. هم دما و رطوبت یخچاه‌های دارویی و هم محیط داروخانه باید بصورت مرتب و شبانه روزی پایش و ثبت گردد. ترمومتر دیجیتالی برای ثبت دما داروخانه چگونه کار می‌کند؟ دیتالاگر دارستان صنعت مدل DS81  و…
ادامه مطلب ...