مرور برچسب

تجهیزات پیشرفته ساخت ایران

نظارت بر دما و رطوبت انبار ذخیره سازی دارو چه چالش های در انبار کردن دارو وجود دارد؟ کاهش دما افزایش دما کاهش رطوبت افزایش رطوبت قطع برق این ها از جمله چالش های انبار نگهداری دارو می باشند که هر یک به خودی خود میتوانند برای داروهای انبار شده خطرناک باشند. با نصب دستگا های دیتالاگر ثبت دما و ثبت…
ادامه مطلب ...