مرور برچسب

تجهیزات مرغداری

تنظیم حرارت و رطوبت سالن مرغداری به طور کلی اصل اساسی در تنظیم حرارت سالن مرغداری، راحتی و آسایش جوجه‌ها است. راحتی و آسایش جوجه هم یعنی این که جوجه دهن نزند، بال هایش را به دلیل گرما از هم باز نکند و از طرف دیگر جوجه‌ها در دل هم نروند و به بیان دیگر جوجه‌ها حداکثر پراکندگی یکنواخت را در سطح سالن…
ادامه مطلب ...