مرور برچسب

اندازه گیری دمای نفت و فراورده های نفتی

مقدمه: برای اندازه گیری دمای نفت و فراورده های نفتی  ذخیره شده در مخازن ذخیره اتمسفری از دماسنج خودکار  استفاده می شود تعریف دماسنج خودکار: دماسنجی که بتواند دما را در یک نقطه خاص در یک مخزن با یک جز دمایی موضعی اندازه گیری کند.دمای اندازه گیری شده توسط جز به یک سیگنال الکتریکی یا الکترونیکی…
ادامه مطلب ...