مرور برچسب

اتاق پیش سرد

ثبت دما و رطوبت انبار دارویی نگهداری داروها در شرایط مناسب و استاندارد  در صورت رعایت استانداردهای نگهداری دارو می‌توان مطمئن بود که شرایط نگهداری آنها مناسب بوده و داروها از کیفیت مطلوب برخوردارهستند دیتالاگر دما و رطوبت انبار دارویی نگهداری و انبارش دارو در انبار و محیط داروخانه یکی از حساس ترین…
ادامه مطلب ...