آرشیو ماهانه

ژوئن 2022

مانیتورینگ شرایط کلین روم از نظر میزان دما و رطوبت و فشار باید همواره پایش گردد. کلین روم چیست؟ کلین روم (clean room) مکانی است که در آن شرایط کنترل شده ای وجود دارد و از نظر ورود آلودگی و دما و رطوبت و میزان فشار کنترل می شود. اهمیت مانیتورینگ دما و رطوبت در داروخانه و انبار دارویی کاربری کلین روم…
ادامه مطلب ...