آرشیو ماهانه

فوریه 2022

انبار پسته که محل نگهداری و انبارش محصول گران قیمت پسته است از مکان‌هایی است که باید میزان دما و رطوبت آن همواره پایش و مانیتور گردد تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود. مانیتورینگ شرایط محیطی انبار پسته پسته در هنگام انبارداری بسیار حساس است. و باید در شرایط خاصی نگهداری شود. برای اینکه بدانیم…
ادامه مطلب ...