دماسنج خودکار در صنعت نفت

مقدمه:

برای اندازه گیری دمای نفت و فراورده های نفتی  ذخیره شده در مخازن ذخیره اتمسفری از دماسنج خودکار  استفاده می شود

 

تعریف دماسنج خودکار:

دماسنجی که بتواند دما را در یک نقطه خاص در یک مخزن با یک جز دمایی موضعی اندازه گیری کند.دمای اندازه گیری شده توسط جز به یک سیگنال الکتریکی یا الکترونیکی تبدیل شده و سیگنال  به یک بازخوان راه دور ارسال می شود.

 

شرایط محیطی دماسنج  خودکار در صنعت نفت :

۱_ تمامی قسمتهای دماسنج خودکار که در تماس با فرآورده یا بخار آن هستند بهتر است از نظر شیمیایی با فرآورده سازگار باشند تا هم از آلودگی فرآورده و هم از خوردگی دماسنج خودکار توسط محصول جلوگیری شود

۲_ بهتر است تمامی تجهیز دماسنج خودکار در شرایط عملیاتی ایمن نگهداری شده باشند و دستورالعملهای نگهداری سازنده با آن مطابقت داده شده  باشند.

۳_ اجزای دمایی بهتر است به نحوی در محل قرار گرفته باشند که دمای رسوبات ته نشین شده یا آب آزاد ته مخزن که ممکن است در مخزن وجود داشته باشد اندازه گیری نشود

 

 

تعداد جزهای (سنسورهای ) دمایی برای دماسنج های خودکار چند نقطه:

ارتفاع های مخزن حداقل تعداد سنسورها
کمتر از ۹ متر ۴
۹ متر تا ۱۵ متر ۵
بیشتر از ۱۵ متر ۶

 

 

دماسنج خودکار دارستان صنعت:

شرکت دارستان صنعت دارای دماسنج های ۴ جزئی (سنسور) است که همزمان هر ۴ نقطه دمایی را ثبت می کند و اگر از رنج تنظیم شده خارج شود از طریق سیم کارت و یا بیزر داخلی به کاربر اطلاع می دهد.

طرز کار دستگاه به این صورت است که دماها تا ده سال در حافظه دستگاه ذخیره می شود و از طریق روشهای زیر می توانید دیتای دمایی را بر روی سیستم کامپیوتری خود مشاهده کنید:

۱_ از طریق رم

۲_ از طریق وایفای

۳_ از طریق وب دارستان صنعت

 

دماسنج خودکار در صنعت نفت مدل DS81  دارستان صنعت

دماسنج خودکار در صنعت نفت

جهت خرید و یا مشاوره از طریق شماره های ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۰ و ۰۲۱۶۶۴۵۵۲۸۷ با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.