لیست نصب دیتالاگر استان زنجان

لیست نصب دیتالاگر استان زنجان

 

استان زنجان
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئول فنیشهر
۱بیمارستان آیت الله موسوی۱۵آقای شهبازیزنجان
۲آزمایشگاه بهار۸دکتر میر اقدمیزنجان
۳آزمایشگاه بوعلی۶دکتر کلانتریزنجان
۴شرکت مهر آزمون۲آقای گرانمایهزنجان
۵آزمایشگاه نور۱دکتر اسماعیل زادهزنجان
۶هلال احمر۱آقای میر صادقیزنجان
۷بانک مهر شعبه مرکزی۱آقای چلبیزنجان
۸بیمارستان طارم۵آقای روحیطارم
۹بیمارستان امدادی۱آقای حسین خانیابهر
تعداد دستگاه نصب شده۴۰