لیست نصب مراکز درمانی استان تهران

نام مرکز درمانی تعداد مسئول شهر
بیمارستان خاتم انبیاء ۲۶ آقای دکتر آزاد تهران
بیمارستان شهید لواسانی ۲۴ خ مهندس داوودی تهران
بیمارستان چشم پزشکی نور ۲۵ دکتر مهبد تهران
بیمارستان آیت اله کاشانی ۱۹ خ مهندس موسوی تهران
بیمارستان پارس ۱۸ آقای اتقائی تهران
بیمارستان چمران ۱۷ آقای باقر زاده تهران
 بیمارستان دی ۱۶ دکترنویدی تهران
بیمارستان فیاض بخش ۱۶ خ مهندس سلطانی پور تهران
بیمارستان آتیه ۱۷ خانم منفرد تهران
بیمارستان پارس ۱۵ آقای سلیمانی تهران
 بیمارستان صارم ۲۱ آقای یونسی تهران
بیمارستان امام خمینی ۱۳ آقای جعفری تهران
بیمارستان گاندی ۱۲ خانم خاقانی تهران
بیمارستان بقیه ا… ۱۱ دکتر نورانی تهران
بیمارستان بانک ملی ۱۰ مهندس بهشتی تهران
بیمارستان میلاد داروخانه ۹ آقای بابائی تهران
بیمارستان لاله ۹ آقای مهاجری تهران
درمانگاه تامین اجتماعی ابوریحان ۱۰ خانم مهندس صحرایی تهران
بیمارستان مهر ۱۷ خ بناری تهران
مرکز پزشکی خاص شرق ۹ خ مهندس صابری تهران
بیمارستان بهمن ۹ خانم حمیدی پور تهران
بیمارستان تریتا ۸ خانم وثوق تهران
پلی کیلنیک قدس ۸ خانم مهندس صحرائی تهران
بیمارستان ساسان ۸ آقای مهندس نورانی تهران
پلی کلنیک شهید حیدری ۷ خ مهندس ایرانی تهران
پلی کلنیک ۱۳ آبان ۷ آقای سلیمانی تهران
بیمارستان معیری ۷ خانم مهندس محسنی تهران
بیمارستان شریعت رضوی ۷ آقای آهی تهران
بیمارستان بوعلی ۷ دکتر وثوق تهران
بیمارستان نیکان ۷ خانم روحانی تهران
 بیمارستان عرفان ۶ خانم دکتر مقدم تهران
درمانگاه خیریه انصارالحسین ۶ آقای فرامرزی تهران
 بیمارستان فجر ۶ آقای ره انجام تهران
پلی کلنیک خاندان حکیم ۶ آقای سلیمانی تهران
بیمارستان آراد ۹ دکتر حمیدی تهران
درمانگاه فاطمه الزهرا ۶ آقای ترابی تهران
 بیمارستان امام حسین ۵ آقای خسروی تهران
بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) ۵ خانم خضرائی تهران
دی کلنیک شهید سلیمانی ۵ آقای سلیمانی تهران
درمانگاه آزادی ۵ دکتر خادم پور تهران
درمانگاه رفرانس تامین اجتماعی ۵ آقای پروند تهران
پلی کلنیک طوس ۵ آقای سلیمانی تهران
بیمارستان بهار لو ۵ آقای احمدیان تهران
پلی کلنیک شماره ۱۷ ۵ آقای سلیمانی تهران
بیمارستان کودکان بهرامی ۵ خانم محمودی تهران
بیمارستان طرفه ۶ دکتر وثوق تهران
بیمارستان سینا ۴ آقای جزایری تهران
بیمارستان سید الشهدا ۴ آقای دهقان تهران
پلی کلنیک تامین اجتماعی جشنواره ۴ آقای صفایی تهران
کلینبک کیمیاگر ۴ دکتر یعقوبی تهران
بانک مهر  شعبه مرکزی ۴ مهندس حقی تهران
بیمارستان مصطفی خمینی ۴ آقای شاه علی تهران
بیمارستان غیاثی ۴ خانم روستایی تهران
پلی کلنیک شماره یک ۳ آقای سلیمانی تهران
درمانگاه شماره یک ۳ خانم نوری تهران
درمانگاه دخانیات ۳ خانم مهندس موسوی تهران
درمانگاه شماره۲۱ تامین اجتماعی ۳ خ دکتر سلاجقه تهران
بیمارستان مرکز قلب ۳ آقای یعقوب زاده تهران
بیمارستان تهران ۳ آقای کوهکی تهران
درمانگاه شماره ۲۲ تامین اجتماعی ۲ دکتر سلاجقه تهران
 بیمارستان کسری ۲ خانم سلیمانیان تهران
درمانگاه شهید عباسی ۲ آقای سلیمانی تهران
درمانگاه فدائیان اسلام ۲ خانم مهندس موسوی تهران
 مرکز طبی کودکان ۷ خانم سلطانی تهران
درمانگاه الزهرا حکیمیه ۲ آقای صادقی تهران
انیستستو کانسر ۲ آقای اشرفی تهران
بیمارستان سوم شعبان ۲ دکتر اخباری تهران
 بیمارستان فرمانیه ۲ آقای عباس زاده تهران
  بیمارستان آسیا ۲ آقای خیر اندیش تهران
درمانگاه خیریه فاطمه الزهرا ۲ آقای گرشاسبی تهران
بیمارستان کیان ۲ آقای علیزاده تهران
بیمارستان محب کوثر ۱ خانم بغیدی تهران
درمانگاه شماره ۲۲ ۱ خ مهندس تبریزی تهران
درمانگاه شماره ۱۵ تامین اجتماعی ۱ خانم مهندس داوودی تهران
 بیمارستان شریعتی ۱ دکتر محمودی تهران
مرکز بهداشت دانشگاه تهران ۱ خانم مبارک زاده تهران
بیمارستان فاطمه الزهرا ۱ دکتر حسینی تهران
بیمارستان امیر المومنین ۱ آقای محسنی تهران
بیمارستان مردم ۱ آقای شهرابی تهران
 بیمارستان عرفان ۱ دکتر جواد زاده تهران
درمانگاه تامین اجتماعی فیروز کوه ۱ آقای سلیمانی  فیروز کوه
 بیمارستان ۱۲ بهمن ۹ خانم مهندس ایرانی شهر قدس
بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین ۲۷ مهندس بایرام پور ورامین
 پلی کلنیک اشرفی اصفهانی ۵ مهندس بایرام پور ورامین
پلی کلنیک شهید دستغیب ۴ مهندس بایرام پور قرچک
پلی کلنیک دکتر امانی ۵ مهندس بایرام پور پاکدشت
بیمارستان تامین اجتمایی شهریار ۲۱ آقای داوری شهریار
بیمارستان نور ۵ خانم نجوا افشار شهریار
بیمارستان امام زمان ۱ خ دکتر سربندی اسلامشهر
بیمارستان چشم پزشکی نگاه ۴ خانم فرمانی تهران
بیمارستان تامین اجتمایی هدایت ۳ خانم مهندس تهرانی تهران
بیمارستان امام حسین ۱۴ تهران
بیمارستان مدائن ۶ تهران
بیمارستان فاطمه الزهرا ۲ آقای بهرامی تهران
بیمارستان حضرت رسول ۹ خانم چرچی تهران
بیمارستان فارابی ۳ اقای مسلمی تهران
بیمارستان لبافی نژاد ۲۳ مهندس شیخ تهران
بیمارستان خانواده ارتش ۵ آقای گودرزی تهران
مرکز جراحی مبین ۱ خانم محب اهری تهران
تعداد دستگاه نصب شده ۶۵۱