لیست نصب دیتالاگر استان تهران

لیست نصب دستگاه دیتالاگر ثبت دما و ثبت رطوبت در استان تهران.

استان تهران
ردیفنام آزمایشگاهتعدادمسئولشهر
۱آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی۱۰دکتر گروگانتهران
۲آزمایشگاه دانش۳۹دکتر جعفریتهران
۳بیمارستان خاتم انبیاء۲۶آقای دکتر آزادتهران
۴آزمایشگاه مسعود۲۵خانم امینیتهران
۵بیمارستان شهید لواسانی۲۴خ مهندس داوودیتهران
۶بیمارستان چشم پزشکی نور۲۵دکتر مهبدتهران
۷بیمارستان آیت اله کاشانی۱۹خ مهندس موسویتهران
۸بیمارستان پارس۱۸آقای اتقائیتهران
۹بیمارستان چمران۱۷آقای باقر زادهتهران
۱۰آزمایشگاه بیمارستان دی۱۶دکترنویدیتهران
۱۱آزمایشگاه بهار۱۶آقای تاج بخشتهران
۱۲بیمارستان فیاض بخش۱۶خ مهندس سلطانی پورتهران
۱۳بیمارستان آتیه۱۷خانم منفردتهران
۱۴بیمارستان پارس۱۵آقای سلیمانیتهران
۱۵آزمایشگاه آرمین۱۵آقای شاه محمدیتهران
۱۶آزمایشگاه بیمارستان صارم۲۱آقای یونسیتهران
۱۷بیمارستان امام خمینی۱۳آقای جعفریتهران
۱۸آزمایشگاه رسالت۱۳آقای داورزنیتهران
۱۹بیمارستان گاندی۱۲خانم خاقانیتهران
۲۰آزمایشگاه آزادی۱۲آقای غلامیتهران
۲۱آزمایشگاه رصد۱۲دکتر فلاحتهران
۲۲بیمارستان بقیه ا…۱۱دکتر نورانیتهران
۲۳آزمایشگاه ژنتیک پارسه۱۱آقای سمنانیتهران
۲۴آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینعلی۱۰دکتر زینعلیتهران
۲۵بیمارستان بانک ملی۱۰مهندس بهشتیتهران
۲۶آزمایشگاه پژوهشکده رویان۹دکتر سلمان یزدیتهران
۲۷بیمارستان میلاد داروخانه۹آقای بابائیتهران
۲۸آزمایشگاه بیمارستان لاله۹آقای مهاجریتهران
۲۹درمانگاه تامین اجتماعی ابوریحان۱۰خانم مهندس صحراییتهران
۳۰آزمایشگاه فردا۹دکتر رضیتهران
۳۱بیمارستان مهر۱۷خ بناریتهران
۳۲مرکز پزشکی خاص شرق۹خ مهندس صابریتهران
۳۳بیمارستان بهمن۹خانم حمیدی پورتهران
۳۴بیمارستان تریتا۸خانم وثوقتهران
۳۵پلی کیلنیک قدس۸خانم مهندس صحرائیتهران
۳۶شرکت زیست کارپیرا۸دکتر نویدیتهران
۳۷آزمایشگاه امیرکبیر۸آقای جعفریتهران
۳۸آزمایشگاه پژوهش۸خ دکتر محمودیتهران
۳۹بیمارستان ساسان۸آقای مهندس نورانیتهران
۴۰پلی کلنیک شهید حیدری۷خ مهندس ایرانیتهران
۴۱پلی کلنیک ۱۳ آبان۷آقای سلیمانیتهران
۴۲بیمارستان معیری۷خانم مهندس محسنیتهران
۴۳آزمایشگاه آرامش۷دکتر یعقوبیتهران
۴۴آزمایشگاه جشنواره۷آقای فرزانه فرتهران
۴۵آزمایشگاه چیذر۷دکتر علیزادهتهران
۴۶بیمارستان شریعت رضوی۷آقای آهیتهران
۴۷آزمایشگاه فروردین۷دکتر ونکیتهران
۴۸بیمارستان بوعلی۷دکتر وثوقتهران
۴۹بیمارستان نیکان۷خانم روحانیتهران
۵۰آزمایشگاه جردن۷دکتر سلامیتهران
۵۱دارو خانه بیمارستان عرفان۶خانم دکتر مقدمتهران
۵۲درمانگاه خیریه انصارالحسین۶آقای فرامرزیتهران
۵۳آزمایشگاه بیمارستان فجر۶آقای ره انجامتهران
۵۴انیستستو پاستور ایران۶خانم لطفیتهران
۵۵شرکت تشخیص بافت۶آقای بیژنگیتهران
۵۶پلی کلنیک خاندان حکیم۶آقای سلیمانیتهران
۵۷آزمایشگاه بابک۶دکتر آقاییتهران
۵۸بیمارستان آراد۹دکتر حمیدیتهران
۵۹درمانگاه فاطمه الزهرا۶آقای ترابیتهران
۶۰داروخانه بیمارستان امام حسین۵آقای خسرویتهران
۶۱بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)۵خانم خضرائیتهران
۶۲دی کلنیک شهید سلیمانی۵آقای سلیمانیتهران
۶۳درمانگاه آزادی۵دکتر خادم پورتهران
۶۴آزمایشگاه رفرانس تامین اجتماعی(بی سیم)۵آقای پروندتهران
۶۵آزمایشگاه پارسیان۵آقای جاویدتهران
۶۶پلی کلنیک طوس۵آقای سلیمانیتهران
۶۷آزمایشگاه چهر۵خانم رحیمیتهران
۶۸بیمارستان بهار لو۵آقای احمدیانتهران
۶۹پلی کلنیک شماره ۱۷۵آقای سلیمانیتهران
۷۰بیمارستان کودکان بهرامی۵خانم محمودیتهران
۷۱بیمارستان طرفه۶دکتر وثوقتهران
۷۲شرکت سامان تجهیز۴دکتر طاهر سیماتهران
۷۳بیمارستان سینا۴آقای جزایریتهران
۷۴بیمارستان سید الشهدا۴آقای دهقانتهران
۷۵پلی کلنیک تامین اجتماعی جشنواره۴آقای صفاییتهران
۷۶کلینبک کیمیاگر۴دکتر یعقوبیتهران
۷۷آزمایشگاه نارمک(بی سیم)۴آقای حسین زادهتهران
۷۸شرکت ایران هورمون۴آقای متقیتهران
۷۹بانک مهر  شعبه مرکزی۴مهندس حقیتهران
۸۰بیمارستان مصطفی خمینی۴آقای شاه علیتهران
۸۱آزمایشگاه سینا۴دکتر جهانبختتهران
۸۲دارو پلاسما ایرانیان۴خانم قاسمیتهران
۸۳بیمارستان غیاثی۴خانم روستاییتهران
۸۴شرکت نزمین قشم۳خ ابراهیمیتهران
۸۵پلی کلنیک شماره یک۳آقای سلیمانیتهران
۸۶آزمایشگاه نور۳آقای مجیدیتهران
۸۷آزمایشگاه نگین اختیاریه۳خ دکتر صنعتیتهران
۸۸آزمایشگاه مهرین۳آقای خسرویانیتهران
۸۹آزمایشگاه نوین۳دکتر صولتتهران
۹۰آزمایشگاه جوانه۳خ دکتر رضاییتهران
۹۱آزمایشگاه سام۳آقای عارف نیاتهران
۹۲آزمایشگاه دکتر ویشکاهی۳دکتر ویشگاهیتهران
۹۳آزمایشگاه مدیکال۳آقای عمرانتهران
۹۴درمانگاه شماره یک۳خانم نوریتهران
۹۵درمانگاه دخانیات۳خانم مهندس موسویتهران
۹۶مرکز روماتیسم ایران۳دکتر محمودیتهران
۹۷درمانگاه شماره۲۱ تامین اجتماعی۳خ دکتر سلاجقهتهران
۹۸بیمارستان مرکز قلب۳آقای یعقوب زادهتهران
۹۹بیمارستان تهران۳آقای کوهکیتهران
۱۰۰شرکت داروپخش۴آقای دکتر حسینیتهران
۱۰۱آزمایشگاه دایانا۲خانم انصاریتهران
۱۰۲درمانگاه شماره ۲۲ تامین اجتماعی۲دکتر سلاجقهتهران
۱۰۳شرکت پادتن دانش۲آقای فرضیتهران
۱۰۴آزمایشگاه بیمارستان کسری۲خانم سلیمانیانتهران
۱۰۵آزمایشگاه کیفیت۲دکتر نوشینتهران
۱۰۶درمانگاه شهید عباسی۲آقای سلیمانیتهران
۱۰۷درمانگاه فدائیان اسلام۲خانم مهندس موسویتهران
۱۰۸آزمایشگاه فراز۲دکتر کاشانیتهران
۱۰۹آزمایشگاه مرکز طبی کودکان۵خانم سلطانیتهران
۱۱۰داروخانه مرکز طبی کودکان۲خانم نیک نامتهران
۱۱۱آزمایشگاه اوستا۲دکتر رکابیتهران
۱۱۲آزمایشگاه ری۲آقای موسویتهران
۱۱۳آزمایشگاه رفعت زند۲دکتر رفعت زندتهران
۱۱۴آزمایشگاه ارس۲دکتر احمدیتهران
۱۱۵شرکت رایورز۲آقای متقیتهران
۱۱۶آزمایشگاه اشراق۲دکتر مالکیتهران
۱۱۷شرکت تکسا طب۲آقای خادمتهران
۱۱۸آزمایشگاه بهراد۲دکتر یغماییتهران
۱۱۹آزمایشگاه آلبرت۲دکتر احدیتهران
۱۲۰آزمایشگاه آفتاب۴دکتر هاشمیانتهران
۱۲۱درمانگاه الزهرا حکیمیه۲آقای صادقیتهران
۱۲۲آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز۲دکتر کاشانیتهران
۱۲۳آزمایشگاه زیبا شهر۲دکتر طالعتهران
۱۲۴انیستستو کانسر۲آقای اشرفیتهران
۱۲۵آزمایشگاه سروش۲آقای هژبریتهران
۱۲۶آزمایشگاه دکتر تاجیک۲دکتر تاجیکتهران
۱۲۷بیمارستان سوم شعبان۲دکتر اخباریتهران
۱۲۸آزمایشگاه بیمارستان فرمانیه۲آقای عباس زادهتهران
۱۲۹آزمایشگاه  بیمارستان آسیا۲آقای خیر اندیشتهران
۱۳۰درمانگاه خیریه فاطمه الزهرا۲آقای گرشاسبیتهران
۱۳۱آزمایشگاه دکتر فلاح۲دکتر فلاحتهران
۱۳۲آزمایشگاه شهر آرا۲دکتر فرهادیتهران
۱۳۳بیمارستان کیان۲آقای علیزادهتهران
۱۳۴بیمارستان محب کوثر۱خانم بغیدیتهران
۱۳۵درمانگاه شماره ۲۲۱خ مهندس تبریزیتهران
۱۳۶آریو ساینا مد۱مهندستهران
۱۳۷شرکت فربد۱آقای فربدتهران
۱۳۸شرکت پنتا۱آقای علی پورتهران
۱۳۹شرکت اکسیر۱دکتر کیمیاگرتهران
۱۴۰درمانگاه شماره ۱۵ تامین اجتماعی۱خانم مهندس داوودیتهران
۱۴۱شرکت آریا هوشمند آزما۱خانم بختیاریتهران
۱۴۲شرکت ظهیر۱آقای اسدیتهران
۱۴۳شرکت رابط امین بین الملل۱دکتر وثوقتهران
۱۴۴مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی۱دکتر محمودیتهران
۱۴۵شرکت بینا پژوهش۱دکتر بیناتهران
۱۴۶شرکت ایده زیست۱آقای بیژنگیتهران
۱۴۷مرکز بهداشت دانشگاه تهران۱خانم مبارک زادهتهران
۱۴۸شرکت کالیبراسیون  تسلا۱آقای نوروزیانتهران
۱۴۹شرکت کالیبراسیون آسا۱آقای سعیدیتهران
۱۵۰بیمارستان فاطمه الزهرا۱دکتر حسینیتهران
۱۵۱بیمارستان امیر المومنین۱آقای محسنیتهران
۱۵۲آزمایشگاه کیانشهر۱دکتر باغبانیتهران
۱۵۳نهاد ریاست جمهوری۱آقای امیدوارتهران
۱۵۴بیمارستان مردم۱آقای شهرابیتهران
۱۵۵آزمایشگاه نیلو۱دکترهدایتیتهران
۱۵۶آزمایشگاه نگین ونک۱دکتر امیدوارتهران
۱۵۷آزمایشگاه بیمارستان عرفان۱دکتر جواد زادهتهران
۱۵۸آزمایشگاه کیوان۱خانم زهره بندیانتهران
۱۵۹آزمایشگاه باقرشهر۱دکتر عبداللهیتهران
۱۶۰آزمایشگاه مرکزی ری۱دکتر نحاسیتهران
۱۶۱آزمایشگاه نیک۱دکتر شهناییتهران
۱۶۲آزمایشگاه شهرستانی۱دکتر رحیمیتهران
۱۶۳شرکت پارس تاش آزما۱آقای خان محمدیتهران
۱۶۴آزمایشگاه شفق۱آقای خادمتهران
۱۶۵شرکت سن ایج۱خ سرلکتهران
۱۶۶آزمایشگاه کیانشهر۱دکتر باغبانیتهران
۱۶۷شرکت نانو مهر۱آقای کوهستانیتهران
۱۶۸شرکت هولدینگ صنایع تامین۱آقای رحمانیتهران
۱۶۹شرکت ویراژن۱آقای یاریتهران
۱۷۰داروخانه خانم دکتر تقی زاده۱خانم دکتر تقی زادهتهران
۱۷۱آزمایشگاه ملت۳خانم فهیمیپیکان شهر
۱۷۲درمانگاه تامین اجتماعی فیروز کوه۱آقای سلیمانی فیروز کوه
۱۷۳آزمایشگاه بیمارستان ۱۲ بهمن۹خانم مهندس ایرانیشهر قدس
۱۷۴آزمایشگاه مهرگان۱دکتر وطن پورشهر قدس
۱۷۵بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین۲۷مهندس بایرام پورورامین
۱۷۶ پلی کلنیک اشرفی اصفهانی۵مهندس بایرام پورورامین
۱۷۷آزمایشگاه دکتر قلی زاده۴دکتر قلی زادهورامین
۱۷۸آزمایشگاه دکتر صولت۲دکتر صولتورامین
۱۷۹پلی کلنیک شهید دستغیب۴مهندس بایرام پورقرچک
۱۸۰شهداد لبن۱خانم صالحیقرچک
۱۸۱پلی کلنیک دکتر امانی۵مهندس بایرام پورپاکدشت
۱۸۲آزمایشگاه دکتر نژاده۱۰دکتر نژادهپیشوا
۱۸۳آزمایشگاه اکبرآباد۱خانم دکتر ملکینسیم شهر
۱۸۴آزمایشگاه آپادانا۲آقای شفیعیانقیام دشت
۱۸۵آزمایشگاه قیام دشت۲دکتر مالکیقیام دشت
۱۸۶آزمایشگاه باقر شهر۱آقای ساکیباقر شهر
۱۸۷بیمارستان تامین اجتمایی شهریار۲۱آقای داوریشهریار
۱۸۸بیمارستان نور۵خانم نجوا افشارشهریار
۱۸۹شرکت آوا پروتئین پایتخت۱۶آقای نعمتیجاجرود
۱۹۰شرکت پرورش کرم۱آقای اردلانملارد
۱۹۱دارو پلاسما ایرانیان۵آقای جلالیاناسلامشهر
۱۹۲دارو پلاسما خوارزمی۳آقای خطیبیاسلامشهر
۱۹۳بیمارستان امام زمان۱خ دکتر سربندیاسلامشهر
۱۹۴آزمایشگاه دکتر جراح باشی۲دکتر جراح باشیرود هن
۱۹۵بیمارستان چشم پزشکی نگاه۱تهران
۱۹۶آزمایشگاه کار آفرین۵تهران
۱۹۷آزاد راه تهران شمال۱تهران
۱۹۸آزمایشگاه دکتر حکیم زاده۳تهران
۱۹۹دانشگاه شاهد۵تهران
۲۰۰بیمارستان تامین اجتمایی هدایت۳خانم مهندس تهرانیتهران
۲۰۱بیمارستان امام حسین۱۴تهران
۲۰۲بیمارستان مدائن۶تهران
۲۰۳انستیتو غدد۱مهندس لطفیتهران
۲۰۴بیمارستان فاطمه الزهرا۲آقای بهرامیتهران
۲۰۵بیمارستان حضرت رسول۹خانم چرچیتهران
۲۰۶بیمارستان فارابی۳اقای مسلمیتهران
۲۰۷شرکت ارمغان هستی۱تهران
۲۰۸بیمارستان لبافی نژاد۲۳مهندس شیختهران
۲۰۹بیمارستان خانواده ارتش۵آقای گودرزیتهران
۲۱۰شرکت مبنای سلامت۱آقای تقویتهران
۲۱۱شرکت بهار اندیش۱آقای تاج بخشتهران
۲۱۲آزمایشگاه مهرآگین۴خانم یادگاریتهران
۲۱۳زیست فن آور۱تهران
۲۱۴شرکت هستاران طب۶خانم گراییلیتهران
۲۱۵آرمان مهر۳تهران
۲۱۶شرکت پادتن علم۵آقای مومنتهران
۲۱۷شرکت پالایش خون گلستان۶مهندس جلالیاناسلامشهر
۲۱۸شرکت پیشگامان طب۳آقای صفریتهران
۲۱۹اتاق سرور بیمه ایران۱آقای سرایینهران
۲۲۰صنایع ملی پتروشیمی۱مهندس آزادخواهتهران
۲۲۱شرکت آروین پژوهان نور۲خانم شیخ سفلاتهران
۲۲۲شرکت آرینا حیات دانش۲آقای تجددتهران
۲۲۳کروم ابزار پارسه۲اقای ملکتهران
۲۲۴شرکت آریو۱آقای خیالتهران
۲۲۵شرکت پنتا۱آقای عجمیتهران
۲۲۶شرکت مدیا تجهیز۳اقای سالمیتهران
۲۲۷شرکت ایران خودرو۱آقای ماهبازتهران
۲۲۸شرکت تشخیص بافت۶خانم قاسمیتهران
۲۲۹پژوهشگاه غدد۱آقای باباییتهران
۲۳۰شرکت طب ابزار سفید۲آقای ناظمیتهران
۲۳۱شرکت یخچال سازی دادگستر۷آقای دادگسترتهران
۲۳۲شرکت تماد۱۰آقای جعفریتهران
۲۳۳شرکت سلامت الکترونیک نسیم۱آقای اسدیتهران
۲۳۴شرکت پدیده قرن۱مهندس منصوریتهران
۲۳۵مرکز جراحی مبین۱خانم محب اهریتهران
۲۳۶شرکت سلامت آزما قائم۲آقای سلیمیتهران
تعداد دستگاه نصب شده۱۲۴۴