مرور برچسب

کوهورت

فریزر مراکز کوهورت از اهمیت فراوانی برخوردار است. در مراکز کوهورت فریزرهای با دمای خیلی سرد وجود دارد. ثبت دما در فریزهای فوق سرد در مراکز کوهورت با استفاده از دستگاه دیتالاگر مدل DS84 ساخت شرکت دارستان صنعت. دارای 3 سنسور برای ثبت دما در فریزرهای مختلف. برای پایش دما در مراکز کوهورت لازم است که از…
ادامه مطلب ...