مرور برچسب

سیستم گزارشگیری دمای گلخانه

از استانداردهای حمل خون و فرآورده‌های خونی چه می دانید؟ حمل و نقل ايمن خون و فرآورده های خونی، يكي از مراحل مهم براي حفظ كيفيت خون مورد نياز بيماران مي باشد و شامل ارسال آن از پخش خون به بانك خون بيمارستان ها مي باشد به اين منظور توجه به نكات زير حائز اهميت است: الف ـ بسته بندی مناسب فرآورده ها ب ـ…
ادامه مطلب ...