مرور برچسب

سیستم نظارت اتاق سرور دارستان صنعت مدل DS83+ امکان نظارت و مانیتورینگ دائمی از وضعیت اتاق سرور را ایجاد نموده و در صورت بروز هر گونه شرایط غیر عادی به طرق مختلف از آلارم محلی گرفته تا ارسال پیامک