مرور برچسب

سنسور دمای بستر قارچ

چگونه میزان دما و رطوبت سالن پرورش قارچ را بهتر مدیریت کنیم یکی از مهمترین مسائل در پرورش تجاری قارچ میزان دما و رطوبت سالن پرورش قارچ می‌باشد. در صورتی که میزان دما و رطوبت سالن بدرستی مدیریت شود میتواند هم در میزان مصرف انرژی و هم در بازدهی محصول تاثیرگذار باشد. هر نژاد و گونه قارچ، برای اینکه…
ادامه مطلب ...